Az EKÁER élesben március 1-től

Kit terhel az EKAER bejelentési kötelezettség?
A bejelentési kötelezettség több szereplőt is érint:

– A címzettet, vagyis a termék megrendelőjét,
– az átvevőt, a feladó, illetve
– a felrakodást végző szereplőket.

Annak érdekében, hogy a regisztráció hatékonyan megvalósuljon összehangolt működésre van szükség a folyamatban érintett szereplők között. ” Hogy egyértelmű legyen kinek, mikor mit kell bejelentenie, érdemes szerződésben rögzíteni, hogy a termék átvevőjére – ha ez harmadik fél – milyen EKAER bejelentési kötelezettség hárul a szállítás teljesítésekor, és mindehhez a szükséges jogosítványokat meg kell adnia az EKAER online felületén is”-

EKAER köteles termékértékesítési körbe tartozó tranzakciók
Kötelező az EKAER szám igénylése

– ha Magyarországon belüli termékértékesítés esetén nem végfelhasználó részére történő első adóköteles belföldi értékesítéskor, ha a terméket útdíjköteles járművel közúton fuvarozzák.

– az EU-n belüli beszerzés, egyéb célú behozatal és az EU területre irányuló értékesítés, egyéb célú kivitel esetén
. A kockázatos élelmiszerek – 200 kg súlyhatár vagy 250 ezer forintos értékhatár felett – és az egyéb kockázatos termékek – 500 kg vagy 1 millió forint értékhatár feletti – közúti szállítása bármilyen gépjárművel EKAER-köteles tevékenységnek minősül.

Mikor nincs szükség EKAER regisztrációra?
Magyarországon belüli szállítmányok esetében az EKAER regisztrációs kötelezettség akkor áll fenn, ha termékértékesítésről van szó. Ha valamilyen szolgáltatás keretében történik közúti fuvarozás, akkor nincs szükség ennek a bejelentésnek a megtételére. Amennyiben nem közúti áruszállítás történik, a regisztrációra szintén nincs szükség. Figyelem, ha a légi, vagy vasúti szállítás folyamatába közúti szállítás is ékelődik, akkor erre a szakaszra a termékértékesítés során EKAER számot kell igényelni! Amennyiben nem kockázatos termékkörbe tartozó áruról van szó, és a szállításra nem útdíjköteles járművel kerül sor, az EKAER kötelezettség akkor sem lép életbe. EU-n kívüli harmadik országból származó tranzit termék nem EKAER köteles. „Ezekben az esetekben az lesz a kihívás, hogy a helyszíni ellenőrzés során azt kell tudnia igazolni a fuvarozónak, hogy a szállítmánya nem tartozik az EKAER kötelezett körbe, s ezért nincs regisztrálva a rakománya”

A 15 jegyű EKAER szám igénylését az EU-ból érkező, vagy oda irányuló fuvar indításáig meg kell tenni, néhány adat módosítható a regisztrációt követően, mindaddig, amíg a fuvar átvételi helyre érkezését be nem jelentették. Az EKAER szám a rendszám nélkül is igényelhető, azonban ezt az adatot mindenképpen meg kell adni, legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig. Az EKAER pozíció zárására pedig a külföldről érkező szállítmány megérkezését követő munkanapon, vagy az itthonról induló szállítmány felrakodásának megkezdéséig van legkésőbb lehetőség. „A fordított áfa körbe tartozó termékek esetén sem lehet az EKAER bejelentési kötelezettség alól mentesülni. Az EKAER szám 15 napig érvényes, ezen intervallumon belül a szállítmánynak meg is kell érkeznie a kirakodási helyre”

Mentességek – és / vagy?
A piaci szférát érintő mentességek köréből kiemelendő a jövedéki adóról szóló törvény szerinti termékek – alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány, szárított dohány, ellenőrzött ásványolajtermék, bioetanol, biodízel, E85 – szállítása. Mivel itt már egyéb regisztráció történik, ezekre a termékekre nem kell EKAER számot igényelni.

Mentesül a regisztráció alól az adózó,
– ha az általa feladott vagy részére útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege а 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke а 2 millió forintot nem haladja meg.

– Illetve ha az útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos élelmiszer tömege а 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke а 250 000 forintot

-, egyéb kockázatos termék tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

„Fontos tudomást szerezni róla hogy bár a törvény szövegében a vagy kötőszó szerepel a NAV által kommunikált jogalkotói szándék szerint vélhetően az egyik határérték átlépését követően a fuvar már kikerül a mentes körből

A minősített adózók mentesülhetnek az EKAER biztosítékadás alól
A kockázatos termékek körébe tartozó EU-n belüli termékbeszerzést, illetve az első belföldi adóköteles termékértékesítéshez kapcsolódóan az adózónak biztosítékot kell adnia. A biztosíték mértéke a megelőző 60 nap, meghatározott EKAER-es tranzakciók értékének minimum 15 százaléka. Ha nincs megfelelő biztosíték, az adózó nem juthat EKAER számhoz. A biztosíték letétként vagy bankgarancia útján teljesíthető. A minősített adózói adatbázisban és a legalább 2 éve működő köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplő adózók mentesülhetnek a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. „A 15 százalékos letét, és az áfa megfinanszírozása már önmagában is elég jelentős pénzügyi terhet ró a cégekre és cash-flow tervezésükre. Emellett érzékeny kérdést vet fel, hogy a biztosítékkal szemben az adóhatóság egyéb adónemben fennálló követelést érvényesítheti”- emelte ki Hegedüs Sándor. ”Amennyiben a letéti összeg nem érkezik meg, vagy a garanciát a NAV nem veszi nyilvántartásba, akkor a vállalkozás nem fog tudni EKAER számot kérni kockázatos termékeivel folytatott ügyletei vonatkozásában! Itt különösen a garancia nyilvántartásba vétele lehet izgalmas, mivel a jelenlegi jogszabályok ennek ügyintézési idejét nem rendezik.”

A szankcionálható kör is kiterjesztésre került; nem csak a bejelentés elmaradása, de a hibás, vagy valótlan adatokkal, vagy hiányosan teljesített regisztráció esetén is kivethető a mulasztási bírság vethető ki, amelynek összege az igazolatlan eredetű áru értékének 40 százalékáig terjedhet.