Brutális bírsággal néznek szembe a figyelmetlen kasszatulajdonosok

Komoly bírsággal szembesülnek azok a cégek, amelyek elfelejtik befizetni az online pénztárgépükben található SIM-kártya díját a szolgáltatónak. Ha ugyanis korlátozzák a szolgáltatást, egymilliós is lehet a büntetés.

2015. január 1-jétől, az online pénztárgépekhez adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltatók (internet szolgáltatók) kötelesek a NAV felé jelenteni a szolgáltatás szüneteltetését, megszüntetését. Ez leggyakoribb esetekben akkor fordulhat elő, ha a pénztárgép üzemeltetője a szolgáltatási díjat nem fizeti meg a szolgáltatónak, emiatt az nem biztosítja, vagy korlátozza az adatkapcsolatot. (A felülvizsgálati idő is közeledik, amiért szintén jelentős bírságot szabhatnak ki, ha elmulasztjuk.)

Az online pénztárgépek adatait a NAV közvetlen lekérdezéssel éri el. Az így megvalósuló adatszolgáltatáshoz szükséges online kapcsolat lehetőségét folyamatosan biztosítani kell, ez a pénztárgép üzemeltetőjének felelőssége, tehát szerződést kell kötnie valamely internet szolgáltatóval, és azt folyamatosan fenn is kell tartania

Amennyiben az online adatszolgáltatás azért nem valósul meg, mert a pénztárgép üzemeltetője nem tett eleget előírt kötelezettségeinek, magánszemély esetében 500 ezer forintig, nem magánszemély (pl. gazdasági társaság) esetében pedig 1 millió forintig terjedő bírsággal sújtható. A fodrászatokba is jöhet az online kassza.
Amennyiben a fenti esetekben a szerződés megszűnik, az internet szolgáltató a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységében (AEE) működő SIM modult véglegesen letilthatja. Végleges letiltás esetén a teljes AEE cseréje válhat szükségessé.

Arról nem szól a jogszabály, hogy mi van akkor, ha az internet szolgáltató tévedése miatt szakad meg az adatkapcsolat. Sokunk tapasztalata, hogy az internet szolgáltatókkal nehéz a vitás ügyek megoldása, hátha még a NAV felé is meg kell ezt magyarázni.
PÉNZTÁRGÉPHASZNÁLÓK, FIGYELEM: A JANUÁR 1-JÉTŐL HATÁLYOS SZABÁLYOK!
A pénztárgép használata során minden esetben adatszolgáltatásra lesznek kötelezettek, amennyiben a bizonylatadási kötelezettségüket online pénztárgéppel történő nyugtaadás helyett számla kibocsátásával teljesítik.