Szolgáltatásaink

Szolgáltatásainkról

A  szolgáltatásinkat ajánljuk:

 • gazdasági társaságok ( Kft, ZRt, Bt, KKt,)
 • egyéni vállalkozók,
 • nonprofit társaságok,
 • civil és sport szervezetek,
 • társasházak, lakásszövetkezetek,
 • magánszemélyek

részére egyaránt.

 

Minden szolgáltatásunk írásban foglalt szolgáltatási szerződésen alapul.

 

A szolgáltatások lehetnek:

 • komplexek, teljes körűek, pl. teljes körű könyvelési szolgáltatás,
 • rész tevékenységekre vonatkozók pl. csak bérszámfejtés,

melyek  lehetnek:

  • folyamatosan végzettek ( a szerződés hatályától a felek bármelyikének felmondásáig, a vállalkozás megszűnéséig),
  • eseti megbízások, pl, bevallások elkészítése, társasházi beszámolók ellenőrzése,  tanácsadás vállalkozás indításához.
 1. Könyvelési Szolgáltatási Szerződésben foglalt, folyamatos jellegű, teljes körű könyvelési szolgáltatás az alábbiakra terjed ki:
  • Könyvviteli és Adózási szolgáltatás, ( A szolgáltató kötelessége, a szerződésben foglalt módon és határidőre, heti, havi vagy negyedéves  rendszerességgel átadott könyvelendő bizonylatok, iratok, kapcsolódó szerződések alapján, a Számviteli törvény és kapcsolódó törvények és szabályok, a vállalkozás, szervezet saját Számviteli Politikájának megfelelően  az analitikus és főkönyvi könyvelés elkészítése. A könyvelés alapján évközi adóbevallások elkészítése és benyújtása az illetékes adóhatóságnak. Adatbejelentések, módosításainak elkészítése és bejelentése. A Megrendelő gazdasági tevékenységét érintő hatályos törvénymódosításokkal kapcsolatos tájékoztatás. A szokásos üzletmenethez kapcsolódóan hatósági igazolások beszerzése. Adóhatósági ellenőrzések segítése, azokban való részvétel eseti meghatalmazással. Megrendelő rendszeres tájékoztatása a könyvelés alapján elkészült bevallásban szereplő fizetendő adókról, járulékokról, a vállalkozás, szervezet pénzügyi eredményéről havonta, negyedévente, évente. )
  • Bérügyviteli feladatok ellátása. ( Munkabér és egyéb járandóságok számfejtése, nyilvántartása a Megrendelő által, a szerződésben foglalt határidőre rendelkezésre bocsájtott alapdokumentumok, pl. jelenléti ívek, bérösszesítők, szabadságengedélyek, megbízási szerződések, betegállományról szóló igazolások alapján. A bérelszámolási bizonylatok, bérjegyzékek, a fizetendő adók és járulékok elkészítése, megküldése a bér-, és járulék fizetéshez szükséges határidőre. Bérnyilvántartások vezetése. Betegállománnyal kapcsolatos dokumentumok eljuttatása az OEP felé. Biztosítottak be-, kijelentése a NAV felé. bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, megküldése.)
  • Munkaügyi feladatok ellátása. ( Munka-, és megbízási szerződések és módosításainak elkészítése a Megrendelő által átadott személyi adatlapon szereplő adatok alapján. Kilépő dokumentumok elkészítése. Nyilvántartások vezetése.)
  • Adóbevallások elküldése a Szolgáltató, vagyis a MaxServ Kft munkatársaira elkészített ügyfélkapus regisztrációval.
  • A könyvelt időszak könyvelési dokumentációjának archiválása.
  • Évet záró beszámolók elkészítése, megküldése.

   

  Az 1. pont szerinti teljes körű könyvelési szolgáltatásba tartozó résztevékenységekre is vállalunk folyamatos szerződéssel szolgáltatást, pl. bérszámfejtésre külön, vagy csak könyvelésre.

   

 2. Eseti szerződéssel az alábbi tevékenységeket vállaljuk  szerződéssel nem rendelkező,  vagy szerződéssel rendelkező ügyfeleink részére is:
  • Könyvelés, adóbevallás, beszámoló készítése visszamenőlegesen.
  • Önellenőrzések készítése nem a szerződéssel vállalt időszakhoz kapcsolódóan.
  • Ellenőrzésekben való részvétel nem a szerződéssel vállalt időszakhoz kapcsolódóan.
   • Adó-, és üzletviteli tanácsadás: induló vállalkozás, szervezet részére, működő vállalkozás új projektje esetére, átalakulások, végelszámolások, üzletrész,- cégvásárlások esetére.
   • Évközi beszámolók készítése hitelkérelmekhez,  pályázatokhoz, osztalék előleg fizetéshez, saját tőke pótláshoz, adó mérséklési,részletfizetési kérelmekhez.
   • Számviteli Szabályzatok készítése, módosítása ( része lehet a folyamatos szerződésnek)
   • Számlázás átvállalása ( része lehet a folyamatos szerződésnek is)
   • Gazdaságossági,-adó optimalizálási elemzések készítése.
   • Társasházak éves beszámolóinak gazdasági ellenőrzése.
  • Magánszemélyek adózási ügyeiben tanácsadás,( pl ingó,- ingatlan bérbeadás, értékesítés esetire) személyi jövedelemadó bevallás elkészítése.
  • Nem a könyveléshez kapcsolódó adózással kapcsolatos és egyéb jellegű beadványok, kimutatások készítése, adminisztratív feladatok,  elvégzése.